El PP de Guardamar de la Safor i la demagògia

Vista la moció presentada pel Partit Popular de Guardamar de la Safor, des del Bloc-Compromís per Guardamar de la Safor volem puntualitzar els següent apartats:

En primer lloc i a proposta del grup municipal del Bloc: Compromís per Guardamar de la Safor, s’ha aprovat recentment pel plenari de la Corporació una moció al voltant de la creació d’una línia d’ajudes socials compensatòries de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en el supost de pèrdua de la vivenda habitual per execució hipotecària.Així mateix, donada la impossibilitat d’incorporació de nou personal establit a la llei 17/2012 de 27 de desembre de Pressupostos generals de l’Estat i posteriors, en la diu que literalment “que no se procederá a la contratatación de personal temporal, ni el nombramiento de personal estatutario o de funcionarios interinos”, aquest Ajuntament acollint-se a l’excepcionalitat, porta uns quants anys realitzant un PLA D’OCUPACIÓ LOCAL oberta a tots els veïns i veïnes aturats a Guardamar de la Safor.

Així mateix, el Bloc-Compromís per Guardamar de la Safor, recorda al Pp de Guardamar de la Safor que ha votat dues vegades en contra de la baixada del tipus impositiu de l’Ibi, demanant el Bloc-Compromís al Ministeri d’Economia e Hisenda la modificació del valor cadastral de l’Ibi, baixant el Ministeri d’Economia e Hisenda un 15 per cent el valor cadastral per a l’any 2014.

Però el que més ens crida l’atenció és la proposta del Pp de Guardamar de la Safor d’una bonificació de l’Ibi per a les famílies nombroses, la qual és inaplicable i irreal, ja que els trams exposats pel PP, no hi cap família nombrosa què es puga adherir a l’esmentada proposta, sent la baixada més important de 12 euros en el tram de valor cadastral inferior a 10.000 euros , en la qual no hi ha cap habitatge, el mateix passa en els següent trams proposats pel PP.

Aquest Ajuntament ha establit unes ajudes a les famílies amb xiquets del municipi la qual ascendeix a 90 euros per xiquet, en total més de 6000 euros de despesa social.

Una vegada més el Pp de Guardamar de la Safor viu fóra de la realitat municipal, potser perquè cap dels dos regidors viu a Guardamar de la Safor, desconeixent la realitat social i econòmica del poble.

Des del Bloc-Compromís per Guardamar de la Safor, exigim una altra vegada que les diferents Conselleries facen efectiu el deute que tenen en aquesta administració, com a la resta de municipis del País Valencià, deute que impossibilita devegades realitzar polítiques actives per part de l’Ajuntament.

El Bloc-Compromís per Guardamar de la Safor, demana al PP de Guardamar de la Safor, que trasllade la moció tant al Ministeri d’Economia e Hisenda, com a la Conselleria d’economia i Hisenda, per tal que es modifique de forma urgent la Llei 17/2012 de 27 de desembre, per tal de que es reactiven les polítiques de creació d’ocupació en el sector públic, així mateix exigim una dotació pressupostària real destinada al foment de la creació activa d’ocupació, així com un augment de la despesa pública per tal de reactivar els sector econòmics.

Estem completament d’acord de la moció però el Partit Popular la presenta una vegada més en un lloc on no pertoca, sent el lloc els diferents govern de Madrid i València.

Compromís per Guardamar de la Safor

Arxivat en: Economia i Ocupació, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *